วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ครอบครัว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ นามสกุล สุขเบญจลาภ

ชื่อเล่น เล็ก เกิด 8 ธันวาคม 2503 ปัจจุบัน อายุ 47 ปี
สมรสกับ ดาบตำรวจ จักรภัทร นามสกุล สระสำราญ อายุ 41 ปี
มีบุตร 2 คน

1.บุตรสาวคนโตชื่อ ด.ญ.ภัทรวิจิตรา นามสกุล สระสำราญ อายุ13 ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.1/1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

2.บุตรชายคนเล็กชื่อด.ช.อดุลย์เดช นามสกุล สระสำราญ อายุ10 ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.4/1 โรงเรียนราษฎร์วิทยาจังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่ 6ซ.5/1ถ.ราชดำเนินต.คลองกระแชงอ.เมืองจ.เพชรบุรี76000โทรศัพท์ 032-410701 มือถือ 087-0545954